Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2017 (17(66))

ISSN: 2081-3430 eISSN: 2544-0640
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Adamowicz M., Adamowicz T., Miklaszewska W. Światowy kryzys finansowy i działania naprawcze wobec gospodarki polskiej 5-24pdf
2. Augustyn A., Florek M., Hereźniak M. W poszukiwaniu wiarygodnych metod pomiaru skuteczności budowania marek miast 25-45pdf
3. Bajan B., Cieślak P., Czubak W. Płatności bezpośrednie dla rolnictwa w Polsce w warunkach pozostawania poza strefą euro 46-53pdf
4. Grzegorczyk W. Nowe koncepcje marketingu w procesie tworzenia strategii marketingowej na rynkach międzynarodowych 54-62pdf
5. Jegorow D. Źródła finansowania projektów europejskich w wymiarze transferów finansowych Polska – Unia Europejska 63-72pdf
6. Karaszkiewicz B., Staniec I. Testowanie występowania „efektu stycznia” na podstawie indeksu sWiG80 73-82pdf
7. Bórawski P., Czaplicka J., Kochanowicz Z. Porównanie wybranych aspektów działań promocyjnych prowadzonych przez gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie 83-95pdf
8. Miara A. Wpływ globalizacji na zarządzanie we współczesnym przedsiębiorstwie 96-103pdf
9. Mazurkiewicz-Pizło A., Pizło W. Styl życia– jako egzemplifikacja zmian zachowań konsumpcyjnych Polaków 104-117pdf
10. Pokojski Z. Uwarunkowania zarządzania wartością przedsiębiorstwa - kontekst Grupy Azoty Puławy 118-132pdf
11. Bloch M., Rudawska E. Komunikacja marketingowa w procesie współpracy międzysektorowej organizacji pozarządowej 133-144pdf
12. Kozub-Skalska S. Mechanizm przestępstw karuzelowych i metody ich ograniczenia 145-160pdf
13. Strzębicki D. Uwarunkowania rozwoju systemów ERP w przedsiębiorstwach 161-169pdf
14. Szymoniuk B. KLASTER JAKO SIEĆ INTERESARIUSZY WEDŁUG ZAŁOŻEŃ MARKETINGU 3.0 170-179pdf
15. Waśkowski Z. Determinanty decyzji zakupowych nabywców na rynku produktów sportowych 180-188pdf
16. Mazur J., Sznajder A., Targański B., Witek-Hajduk M., Zaborek P. Cechy domen internetowych polskich marek eksportowych a specyfika branży 189-199pdf
17. Zajkowska M. Otwarte innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach. W kierunku zintegrowanego modelu współpracy 200-212pdf
18. Zrałek J. WHO IS A SUSTAINABLE CONSUMER? IN SEARCH OF A NEW HUMAN CONCEPT IN SUSTAINABLE ECONOMY 213-222pdf