Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2017 (18(67))

ISSN: 2081-3430 eISSN: 2544-0640
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Adamowicz M., Zwolińska-Ligaj M. Lokalne czynniki innowacyjności – perspektywa władz lokalnych i przedsiębiorców 7-21pdf
2. Buszko A. The threats of the shadow economy for public finance in Poland 22-29pdf
3. Deresz A., Podstawka M. Zróżnicowanie obciążeń fiskalnych dochodów osób fizycznych w Polsce 30-41pdf
4. Kozub-Skalska S. Rola słupów i faktycznych organizatorów przestępstw karuzelowych oraz skala współpracy z biegłymi sądowymi w przestępczości gospodarczej 42-57pdf
5. Król K. Witryny i aplikacje mobilne w promocji gospodarstw agroturystycznych 58-72pdf
6. Laskowska E. Budżet partycypacyjny i jego rola na przykładzie miasta stołecznego Warszawy 73-85pdf
7. Lemanowicz M. Rola promocji w kreowaniu wizerunku regionu – instrumenty, narzędzia, trendy. Przykład województwa świętokrzyskiego 86-101pdf
8. Marcysiak A., Marcysiak A. Zakres różnicowania poziomu wsparcia gospodarstw środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE 102-112pdf
9. Bojkowska E., Kisiel R., Marks-Bielska R. Obrót ziemią rolniczą w opiniach rolników z województwa warmińsko-mazurskiego 113-122pdf
10. Milewska A., Regulska O. Crowdfunding jako alternatywne źródło pozyskania kapitału – analiza przypadku 123-136pdf
11. Podlińska O. Przetwórstwo spożywcze w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej 137-145pdf
12. Raczkowska M. Nierówności ekonomiczne a jakość życia w krajach Unii Europejskiej 146-157pdf
13. Sikacz H., Wołczek P. Analiza ESG spółek z indeksu RESPECT na podstawie bazy ASSET4 ESG 158-169pdf
14. Sikacz H., Wołczek P. Analiza ESG spółek z indeksu RESPECT – podsumowanie badań 170-180pdf
15. Snarska A. Kapitał klienta a wartość rynkowa na przykładzie bankowości detalicznej 181-199pdf
16. Marcinkevičiūtė L., Świrska A., Žukovskis J. MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES WITH AIM SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT: COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CASE OF THE LITHUANIAN ELDERSHIP AND POLISH MUNICIPALITY 200-217pdf
17. Szwed D., Wasilewska A. Formy zatrudnienia pracowników a koszty pracy 218-228pdf
18. Davydenko N., Wasilewska N. ASSESSMENT OF THE CREDIT HISTORY OF ENTERPRISES 229-239pdf
19. Prokopowicz D., Wereda W. ECONOMIC AND FINANCIAL SITUATION OF HOUSEHOLDS IN POLAND – ANALYSIS AND DIAGNOSIS 240-258pdf
20. Wicki L. Poziom i zakres wsparcia upowszechniania postępu biologicznego w produkcji roślinnej w ramach działań Agencji Rynku Rolnego 259-271pdf
21. Zielińska-Sitkiewicz M. THE IMPACT OF NORMALIZATION PROCEDURES ON THE CLASSIFICATION OF BUILDING MATERIALS COMPANIES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE 272-281pdf