Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2019 (22(71))

ISSN: 2081-3430 eISSN: 2544-0640
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Ancyparowicz G. Programy Interwencyjne w Polityce Pieniężnej Eurosystemu 7-17pdf
2. Biernat-Jarka A. ASSESSMENT OF GREENING IN THE CONTEXT OF PROVIDING ENVIRONMENTAL PUBLIC GOODS IN AGRICULTURE 18-27pdf
3. Biesok G., Wyród-Wróbel J. PROACTIVE PURCHASE BEHAVIOUR AND THEIR RELATIONS IN SIMPLE SATISFACTION MODEL 28-37pdf
4. Błach J., Wieczorek-Kosmala M. Przesłanki działań odpowiedzialnych społecznie w kontekście czynników kreacji wartości przedsiębiorstwa: wyniki badań 38-49pdf
5. Dąbrowski T. Wykorzystanie stron internetowych w komunikowaniu polityki społecznej odpowiedzialności przez spółki publiczne notowane na GPW w Warszawie 50-64pdf
6. Hadrian P. PRACTICAL CONSIDERATIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF MARKETING AUDIT AS STRATEGIC CONTROL 65-76pdf
7. Kozak S., Wierzbowska A. BANK EFFICIENCY AND CONCENTRATION OF THE BANKING SECTOR IN THE CEE COUNTRIES 77-89pdf
8. Krawiec W. BUILDING A BRAND FOR THE CITY OF LODZ: MOTIVATING AND DEMOTIVATING FACTORS FOR MANAGERS OF CULTURAL INSTITUTIONS 90-105pdf
9. Kucharska B., Malinowska M. TRENDS IN Y GENERATION’S BEHAVIOUR ON THE FOOD MARKET 106-119pdf
10. Lupa-Wójcik I. STUDENT ATTITUDES TOWARD THE USE OF CHATBOTS IN CUSTOMER SERVICE 120-131pdf
11. Maciejewski G., Mokrysz S. NEW TRENDS IN CONSUMPTION ON THE COFFEE MARKET 132-144pdf
12. Owczarczyk A. IMPACT OF PENSION SYSTEM REFORMS ON PUBLIC FINANCE EXPENDITURES IN POLAND 145-155pdf
13. Pomianek I. Classification of border subregions of Eastern Poland according to theIR level of socio-economic development 156-169pdf
14. Sadłowski A. Skutki stosowania płatności redystrybucyjnej w zależności od wariantu wdrożeniowego na przykładzie Polski 170-183pdf
15. Ankiel M., Sojkin B. PURCHASE DETERMINANTS OF DURABLE GOODS FOR RESIDENTS OF LARGE CITIES IN POLAND 184-192pdf
16. Musiał W., Strojny J. Obszary wiejskie w systemie ekonomiczno-społecznym państw Unii Europejskiej 193-209pdf
17. Szydłowski C. Rola audytu wewnętrznego w ocenie wydatków samorządów miejskich 210-222pdf
18. Bludova T., Kudenko O., Tokar V., Wasilewska N. EVALUATION OF TARGET MARKET SEGMENTS FOR ENTERPRISES 223-237pdf
19. Wolny R. THE DEVELOPMENT OF PROSUMPTION ON THE POLISH E-SERVICES MARKET 238-249pdf
20. Lane P., Wyrobek J. IMPACT OF INTERNATIONALIZATION ON THE CAPITAL STRUCTURE OF COMMERCIAL COMPANIES 250-267pdf