Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2010 10(25) (4)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Chlebicka A. Koncepcja społecznej odpowiedzialności, wkład do debaty nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej 5-11pdf
2. Czyżewski A., Stępień S. Wokół problemu „błędu złożenia” we Wspólnej Polityce Rolnej UE 12-24pdf
3. Kufel J. Model obszaru przejścia – próba wykorzystania koncepcji zarządzania przejściem w polskim sektorze rolno-żywnościowym 25-34pdf
4. Lipińska I. Rola i funkcjonowanie wspólnot gruntowych we współczesnych warunkach gospodarczych 35-44pdf
5. Mysiak K. Rozwój agroturystyki z udziałem instytucji i organizacji branżowych w województwie pomorskim 45-54pdf
6. Mieczkowska M., Panfil-Kuncewicz H., Staniewska K., Staniewski B. Znakowanie żywności przyjazne konsumentom na przykładzie płynnych przetworów przemysłu owocowo-warzywnego 55-63pdf
7. Pomianek I. Aktywność samorządów i partycypacja społeczna w kreowaniu warunków sprzyjających rozwojowi lokalnemu 64-73pdf
8. Ratajczak M. Implementacja strategii CSR w odniesieniu do środowiska naturalnego jako ważny element strategii rozwojowych współczesnych przedsiębiorstw 74-81pdf
9. Roszkowska-Mądra B. Typologia systemów gospodarowania w rolnictwie jako przykład stosowania zasady good governance w rozwoju obszarów ONW 82-89pdf
10. Sapa A. Pomoc żywnościowa w kontekście good governance i społecznej odpowiedzialności 90-100pdf
11. Suchoń A. Własność przemysłowa w sektorze rolno-spożywczym, wybrane zagadnienia prawne 101-115pdf
12. Zuba M. Wpływ zatrudnienia na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich w Polsce 116-125pdf