Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2014 14(29) (1)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Dzwonkowski W., Renata M. Zmiany zapotrzebowania na białko paszowe w kontekście rozwoju produkcji zwierzęcej i sytuacji na światowym rynku surowców wysokobiałkowych 5-15pdf
2. Golisz E. Konkurencyjność brazylijskiego bioetanolu na świecie 16-24pdf
3. Grochowska R., Mańko S. Produktywność gospodarstw rolnych w Polsce na tle innych krajów 25-33pdf
4. Kozera M. Zmiany efektywności zasobów przedsiębiorstw rolniczych w Polsce 55-62pdf
5. Laskowski W. Dochodowa elastyczność wydatków polskich gospodarstw domowych i jej uwarunkowania 63-74pdf
6. Rollnik-Sadowska E. Rynek pracy na terenach wiejskich w krajach Unii Europejskiej 75-85pdf
7. Rosiak E. Krajowy rynek rzepaku na tle rynku światowego 86-96pdf
8. Rosińska-Bukowska M. Procesy globalizacji i ich wpływ na gospodarkę żywnościową i rolnictwo - przez pryzmat działalności korporacji transnarodowych 97-107pdf
9. Ryś-Jurek R. Wybrane uwarunkowania inwestowania w gospodarstwach rolnych w Unii Europejskiej w latach 2004-2011 108-119pdf
10. Szajner P. Wahania sezonowe na rynku mleka w Polsce i UE-15 120-129pdf
11. Zaremba Ł. Polski i światowy rynek malin i ich przetworów 148-156pdf
12. Ziętara W. Koncentracja i specjalizacja gospodarstw rolniczych w procesie integracji z Unią Europejską 157-169pdf