Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2016 16(31) (1)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Ambroziak Ł. Konkurencyjność cenowo-jakościowa polskich producentów żywności na rynku niemieckim 7-24pdf
2. Andrzejuk A. Porównanie spółek publicznych przemysłu rolno-spożywczego notowanych na giełdach amerykańskich 25-35pdf
3. Bożek J. Klasyfikacja krajów Unii Europejskiej pod względem podobieństwa struktury agrarnej 36-47pdf
4. Bełdycka-Bórawska A., Bórawski P. Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi i jego prognoza 48-59pdf
5. Chibowski P., Izdebski W., Laskowska E., Makarchuk O., Skudlarski J., Zaika S., Zając S. Stan i perspektywy produkcji roślin oleistych w Polsce i na Ukrainie w kontekście rozwoju sektora biopaliw transportowych 60-70pdf
6. Grębowiec M. Grupy producentów owoców i warzyw jako element współczesnego kształtu funkcjonowania polskich gospodarstw w Unii Europejskiej 71-84pdf
7. Horin N., Krzyżanowski J. Konkurencyjność ukraińskiego sektora rolno-spożywczego na unijnym rynku po utworzeniu strefy wolnego handlu UE-Ukraina 85-94pdf
8. Jabłońska L. Zmiany w produkcji kwiaciarskiej w Polsce i wybranych krajach świata 95-106pdf
9. Jałowiecka E., Jałowiecki P., Wołąkiewicz M. Zmiany konsumpcji papierosów w ujęciu terytorialnym, w latach 1999-2012 107-117pdf
10. Jałowiecki P., Kowalewski A. Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji alkoholi w Polsce w latach 1999-2012 118-128pdf
11. Kołodziejczak W. Nadwyżka zatrudnienia w polskim rolnictwie – projekcja na tle państw Unii Europejskiej 129-141pdf
12. Kramarz P. Uwarunkowania i ekonomiczne znaczenie produkcji ziarna kakaowca w krajach Afryki Zachodniej 142-148pdf
13. Kufel J. Cykl koniunkturalny a wahania marż w polskim przemyśle spożywczym – wnioski z analizy spektralnej 149-163pdf
14. Galchynska Y., Maciejczak M., Orlykovskyi M., Wicki L. Rozwój biogospodarki opartej na wiedzy na Ukrainie – w kierunku systemu dyfuzji innowacji opartego o model poczwórnej helisy 164-176pdf
15. Parlińska M., Wielechowski M. Założenia Wspólnej Polityki Rolnej w perspektywie finansowej 2014-2020 177-186pdf
16. Pasińska D. Rynek wieprzowiny w ujęciu globalnym i krajowym 187-198pdf
17. Pawlak K., Sapa A. Potencjalne skutki utworzenia strefy wolnego handlu UE-MERCOSUR dla handlu rolno-żywnościowego UE 199-210pdf
18. Konarska M., Popis E., Przybysz M., Sakowska A. Produkcja oraz handel wybranych warzyw będących głównym źródłem karotenoidów w Polsce i na świecie 211-223pdf
19. Ryś-Jurel R. Sytuacja finansowa rodzinnych gospodarstw rolnych w kontekście ich zainteresowania biogospodarką 224-233pdf
20. Mikuła A., Stańko S. Zmiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych w krajach UE-15 i w Polsce 234-244pdf
21. Wieliczko B. Czy warto stosować instrumenty finansowe w programach rozwoju obszarów wiejskich? 245-254pdf