Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2017 17(32) (1)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Barska A. Innowacje na rynku produktów żywnościowych z perspektywy polskich i czeskich konsumentów generacji Y 7-18pdf
2. Czech K., Wielechowski M. Brexit a sytuacja ekonomiczna Wielkiej Brytanii 19-30pdf
3. Czyżewski A., Staniszewski J. Wydajność pracy jako przesłanka restrukturyzacji zatrudnienia w rolnictwie 31-42pdf
4. Grzybek M., Szopiński W. Zachowania konsumentów na rynku produktów regionalnych i tradycyjnych 43-52pdf
5. Guth M., Smędzik-Ambroży K. Wpływ subsydiów wspólnej polityki rolnej na dochody gospodarstw mlecznych FADN w krajach Unii Europejskiej w latach 2004-2013 53-62pdf
6. Filipiak T., Gunerka L., Jabłońska L. Konkurencyjność kosztowa gospodarstw ogrodniczych w Polsce i wybranych krajach UE 63-72pdf
7. Janiszewska D., Ossowska L. Wybrane aspekty oddziaływania rolnictwa na środowisko w państwach Unii Europejskiej 73-83pdf
8. Kohtamäki N. Rola ekspertów w procesie legitymizacji działań Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności 84-94pdf
9. Gębski J., Jeznach M., Kosicka-Gębska M., Kwiecińska K., Tul Krzyszczuk A. Charakterystyka porównawcza zachowań nabywczych polskich konsumentów mięsa na tle porównań międzynarodowych 95-105pdf
10. Mroczek R. Ubój rytualny w Polsce – wybrane aspekty 106-115pdf
11. Kijek T., Nowak A. Wpływ wykształcenia kierownika na konkurencyjność gospodarstw rolnych 116-124pdf
12. Obiedzińska A. Wpływ strat i marnotrawstwa żywności na bezpieczeństwo żywnościowe 125-141pdf
13. Pietrzykowski R. Zróżnicowanie dochodów gospodarstw rolniczych państw Unii Europejskiej – ujęcie czasowo-przestrzenne 142-151pdf
14. Piwowar A. Struktury rolne i produktywność rolnictwa w Grupie Wyszehradzkiej 152-160pdf
15. Roman M. Polski handel zagraniczny środkami mechanizacji rolnictwa w latach 2004-2015 161-172pdf
16. Rosiak E. Światowy rynek olejów roślinnych 173-181pdf
17. Chibowski P., Izdebski W., Krygul R., Makarchuk O., Skudlarski J., Zaika S., Zając S. Przemiany w wyposażeniu technicznym gospodarstw rolnych na Ukrainie w latach 2000-2015 182-194pdf
18. Szafrańska M. Świadomość młodzieży akademickiej na temat rolnictwa 195-205pdf
19. Szajner P. Wahania koniunkturalne na światowym i polskim rynku odtłuszczonego mleka w proszku w latach 2004-2016 206-215pdf
20. Zawadzka D. Zmiany strukturalne na rynku trzody w Stanach Zjednoczonych i ich wpływ na cykl świński 216-225pdf
21. Zieliński M., Żak A. Ocena funkcjonowania gospodarstw rolnych dotkniętych suszą rolniczą na tle gospodarstw pozostałych położonych na glebach słabych 226-235pdf