Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2017 17(32) (3)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Bieniek-Majka M., Matuszczak A. Rentowność kujawsko-pomorskich grup i organizacji producentów owoców i warzyw 7-16pdf
2. Bórawski P., Kowalska M. Zmiany w produkcji i konsumpcji mleka i produktów mleczarskich w Polsce na tle UE 17-28pdf
3. Brągiel E., Ślusarczyk B. Tendencje na europejskim rynku żywności ekologicznej 29-38pdf
4. Brodzińska K. Kapitał ludzki w aspekcie kapitału intelektualnego w rolnictwie 39-48pdf
5. Bueschke M., Gramza-Michałowska A., Kubiak T., Kulczyński B. Alternatywne źródła białka w żywieniu człowieka 49-59pdf
6. Dolata M. Infrastruktura jako instrument poprawy regionalnej konkurencyjności obszarów wiejskich 60-70pdf
7. Dzwonkowski W. Ewolucja produkcji ziemniaków w Polsce i UE 71-80pdf
8. Górska A., Krawiec M. Analiza efektywności informacyjnej w formie słabej na rynkach „soft commodities” z wykorzystaniem wybranych testów statystycznych 81-92pdf
9. Grochowska R. Niespójność działań interwencyjnych na unijnym rynku mleka 93-100pdf
10. Guth M., Smędzik-Ambroży K. Zasoby a zrównoważony rozwój rolnictwa w Polsce po integracji z UE 101-110pdf
11. Hadryjańska B., Mrowicki J. Obligacje przychodowe jako narzędzie zwiększające zdolności inwestycyjne gmin wiejskich w Polsce 111-127pdf
12. Hryszko K. Rynek śledzi w krajach Unii Europejskiej 128-136pdf
13. Jarecki W., Wyrzykowska B. Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu spółdzielniami mleczarskimi 137-144pdf
14. Jasiński M., Masłoń-Oracz A. Rolnictwo i turystyka w rozwoju społeczno-ekonomicznym Mauritiusu 145-153pdf
15. Jąder K. Polski handel zagraniczny warzywami i ich przetworami w latach 2001-2015 154-165pdf
16. Jędrzejczak A., Pekasiewicz D. Nierówności dochodowe gospodarstw domowych rolników na tle innych grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2006-2014 166-176pdf
17. Kierczyńska S. Podaż wiśni na rynku międzynarodowym a ceny skupu wiśni do przetwórstwa w Polsce 177-186pdf
18. Komorowska D. Efektywność gospodarowania zasobami w gospodarstwach sadowniczych 187-194pdf
19. Kozar Ł. Rozwój zielonej gospodarki w sektorze rolnictwa w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju 195-206pdf
20. Kraciuk J. Konkurencyjność gospodarki Polski na tle gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej UE11 207-216pdf
21. Krawczak M., Rembisz W. Występowanie efektu Kinga na wybranych rynkach rolnych w Polsce 217-225pdf
22. Kukuła K. Zanieczyszczenia środowiska a działalność proekologiczna w Polsce w 2015 roku w świetle wielowymiarowej analizy porównawczej 226-238pdf
23. Golonko M., Perkowska A., Rokicki T. Regionalizacja rolnictwa na świecie 239-248pdf
24. Biczkowski M., Rudnicki R., Wiśniewski Ł. Działanie PROW 2007-2013 „Różnicowanie działalności gospodarstw rolnych” jako czynnik wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa 249-267pdf
25. Mikuła A., Stańko S. Tendencje na rynku mięsa drobiowego na świecie i w Polsce w latach 2000-2016 268-278pdf
26. Tłuczak A. Konkurencyjność przestrzenna rolnictwa w krajach Unii Europejskiej 279-285pdf
27. Wiatrak A. Potrzeby i kierunki wspierania innowacyjności w agrobiznesie 286-297pdf
28. Zaród J. Czynniki kształtujące ceny wybranych produktów rolno żywnościowych 298-307pdf
29. Grużewska A., Gugała M., Yatsyshyn A., Zarzeczna K. Produkcja i jakość ziemniaka jadalnego w opinii konsumentów w Polsce i na Ukrainie 308-318pdf