Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2019 19(34) (2)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Bakos I., Khademi-Vidra A. Alternative Local Food Shopping Communities in Hungary 7-21pdf
2. Bartha Á., Horváth B. Effects of Certain Personal Attributes on Food Waste 22-30pdf
3. Faber A., Jarosz Z., Żyłowski T. Weryfikacja możliwości redukcji emisji amoniaku dla różnych praktyk aplikacji gnojowicy w Polsce 31-40pdf
4. Bronisz U., Jakubowski A. Rural Demographic Problem Areas in Poland 41-53pdf
5. Himstedt K., Kacprzak T. The Influence of the Russian Embargo on the Economic Situation of Apple Producers in the Eastern Part of the Masovia Province 54-64pdf
6. Kierczyńska S. Zmiany w produkcji i eksporcie malin i wiśni w krajach Europy Południowej i Wschodniej i ich znaczenie dla produkcji w Polsce 65-76pdf
7. Korzeb Z. The Real Estate and Credit Bubble in Spain; Implications for Poland 77-88pdf
8. Kuźnar A., Menkes J. Handel produktami rolno-spożywczymi w Umowie o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią 89-102pdf
9. Alemayehu M., Daksa M., Dechassa N., Lemessa S. Adoption Spells of Improved Potato Varieties by Smallholder Farmers in Eastern Ethiopia: The Duration Approach 103-118pdf
10. Łyżwa E. Innowacyjność w sektorze rolno-spożywczym na przykładzie gospodarki Polski i Ukrainy 119-128pdf
11. Nacewska-Twardowska A. Porównanie udziału w eksporcie produktów spożywczych, napojów, tytoniu w Polsce i w wybranych krajach UE mierzonego wartością dodaną 129-139pdf
12. Podlińska O., Zając A. Przemiany przetwórstwa spożywczego na tle przemysłu w Polsce z uwzględnieniem przemian własnościowych 140-150pdf
13. Rosiak E. Rynek nasion oleistych i produktów ich przerobu w Unii Europejskiej 151-161pdf
14. Skarżyńska A. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych w Polsce na tle wybranych krajów UE 162-173pdf
15. Mikuła A., Stańko S. Zmiany na rynku mięsa wieprzowego w Polsce w latach 2001 2017 174-185pdf
16. Szajner P. Wahania cykliczne na światowym rynku cukru 186-195pdf
17. Świetlik K. Zmienność światowych cen żywności w latach 2000-2018 196-209pdf
18. Orlykovskyi M., Wicki L. Znaczenie sektora agrobiznesu w Polsce i na Ukrainie 210-223pdf
19. Wieliczko B. Planned Shape of the CAP 2021-2027 versus Globalisation and Integration Processes 224-232pdf
20. Zawadzka D. Rynek wołowiny w Rosji w latach 1990-2017 i w 2018 r. 233-247pdf
21. Żekało M. Economic Results of Winter Wheat and Winter Rye Production in Organic Farms – a Case Study 248-255pdf
22. Augustyńska I., Bębenista A. Ekonomiczne aspekty uprawy soi i łubinu słodkiego w Polsce 256-268pdf