Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2019 19(34) (3)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Bórawski P., Kalinowska B., Kochanowicz Z. Zróżnicowanie czynników produkcji w gospodarstwach rolnych specjalizujących się w chowie bydła mlecznego w regionach FADN w Polsce w latach 2006-2017 na tle UE13 5-15pdf
2. Ceylan N. Revealed Comparative Advantage of Turkish and Hungarian Wheat Sectors 16-22pdf
3. Hubeni Y., Krupa V. Land Transformations in Ukraine: Problems and Expectations 23-34pdf
4. Klymenko M. Environmental Taxation as a Policy Instrument for Green Growth 35-45pdf
5. Gurkowa K., Kowalska A. Changes in Potato Production and Consumption in Poland in 2001-2019 46-56pdf
6. Kraciuk J. Wpływ międzynarodowych instytucji finansowych na sytuację gospodarczą krajów najsłabiej rozwiniętych 57-66pdf
7. Łyżwa E. Inwestycje jako determinanta rozwoju sektora rolnego na Ukrainie 67-74pdf
8. Olipra J. Change in Seasonality Pattern of EU Farmgate Milk Price 75-84pdf
9. Halicka E., Jackowska M., Rejman K., Szczebyło A. Analysis of the Global Pulses Market and Programs Encouraging Consumption of This Food 85-96pdf
10. Szymańska J. Sytuacja na rynku ziemi rolniczej w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (wybrane problemy) 97-107pdf
11. Tkachuk V., Vitriak O. Perspectives of Development and Enhancement of the Efficiency of the Functioning of Small Forms of Business on the Village 108-115pdf