Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2020 20(35) (1)

eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Babuchowska K. Wpływ zniesienia kwot mlecznych na funkcjonowanie gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka 5-14pdf
2. Bajan B., Mrówczyńska-Kamińska A. Supply of Materials to the Agribusiness Sector of European Union Countries 15-24pdf
3. Hubeni Y., Krupa O., Krupa V., Raiter N. Globalization and Local Determinants of HORECA Customers Market Behavior in the Wholesale Food Market 25-39pdf
4. Kucharska B., Malinowska M. Pokolenie Y na rynku żywności – perspektywa placówek gastronomicznych 40-51pdf
5. Maciejewski G. Typy gospodarstw domowych ze względu na ich zachowania na rynku żywności 52-66pdf
6. Twardowska A. Wyrównywanie się cen gruntów rolnych w krajach Unii Europejskiej 67-77pdf
7. Zalewski A. Zmiany wartości zużytych nawozów i środków ochrony roślin w krajach Unii Europejskiej w latach 2010-2018 78-87pdf