Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2020 20(35) (3)

ISSN: 2081-6960 eISSN: 2544-0659
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Kuts T., Makarchuk O. Ukrainian Sunflower Market on the Background of EU and US Markets 4-15pdf
2. Buchowski P. Ocena racjonalności działań inwestycyjnych w powiecie suwalskim w ramach wsparcia młodych rolników 16-25pdf
3. Pawlak K., Sowa K. Zmiany w produkcji i handlu soją w Polsce i wybranych krajach UE 26-35pdf
4. Maponya N., Oluwatayo I. Economic Efficiency of Table Grape Production in Waterberg and Sekhukhune Districts, Limpopo Province, South Africa 36-52pdf
5. Mroczek R. Rynek mięsa w Polsce w dobie koronawirusa SARS-Cov-2 53-65pdf