Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 2008 94 (2)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Klepacki B. Miejsce Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w rozwoju ekonomiki rolnictwa w Polsce 7-8pdf
2. Kamiński W. Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN (synteza 1957-2007) 9-11pdf
3. Górecki J. Działalność Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN w 50-lecie powstania . fakty, opinie, refleksje 12-14pdf
4. Tomczak F. Działalność Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN w 50-lecie powstania – fakty, opinie, refleksje 15-26pdf
5. Wojtaszek Z. Problemy mikroekonomiki rolnictwa w pięćdziesięcioletniej działalności Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN 27-32pdf
6. Klepacki B. Kierunki prac Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN w latach 2007-2010 33-36pdf
7. Klepacki B. Rozwój nauk ekonomiczno-rolniczych . od rolnictwa do agrobiznesu i ekonomii gospodarki narodowej (studium przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW) 37-48pdf
8. Adamowicz M. Teoretyczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa z uwzględnieniem procesów globalizacji i międzynarodowej integracji 49-64pdf
9. Stańko S. Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa 65-79pdf
10. Ziętara W. Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa 80-94pdf
11. Gomezy Paloma S., Majewski E., Raggi M., Viaggi D. Wpływ wspólnej polityki rolnej na zachowania inwestycyjne rolniczych gospodarstw domowych w Polsce 94-105pdf
12. Sobczyński T. Zmiany poziomu zrównoważenia gospodarstw rolniczych UE w latach 1989-2005 . implikacje dla Polski 106-114pdf
13. Gruziel K., Wasilewski M. Podatek rolny a podatek dochodowy . konsekwencje zmian dla gospodarstw rolniczych 115-129pdf
14. Sulewski P. Powierzchnia użytków rolnych a efektywność gospodarsw rodzinnych 130-135pdf
15. Wicki L. Wykorzystanie postępu odmianowego w produkcji zbóż w polskim rolnictwie 136-146pdf
16. Maciejczak M. Koszty współistnienia produktów modyfikowanych genetycznie i niezmienionych w łańcuchu dystrybucji pasz treściwych zawierających soję 147-156pdf
17. Filipiak T. Hodowla roślin ogrodniczych w spółkach ANR 157-163pdf
18. Kłoczko J., Wąs A. Sposoby ograniczenia ryzyka dochodowego wynikającego z przymrozków wiosennych w sadach jabłoniowych 164-171pdf
19. Kisiel R., Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J. Koszty likwidacji plantacji wierzby krzewiastej 172-177pdf
20. Heijman W., van Ophem J. Zadowolenie z życia, zdrowie a typ rodziny 178-185pdf
21. Chlebicka A. Efekty współpracy producentów owoców i warzyw w obszarze kosztów i uzyskiwanych cen 186-191pdf