Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 2008 95 (3-4)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Zawojska A. Przegląd tematyczny oraz ocena bibliometryczna dorobku naukowego zaprezentowanego na XII kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych w Gandawie 7-21pdf
2. Krasowicz S. Regionalne zróżnicowanie zmian w polskim rolnictwie po integracji z Unią Europejską 22-37pdf
3. Daniłowska A. Asymetria informacyjna i jej przezwyciężanie na rynku kredytów rolniczych 38-46pdf
4. Runowski H. Poziom i struktura przychodów, kosztów i wyników finansowych w przedsiębiorstwach hodowlanych w latach 1997-2007 47-59pdf
5. Grzegorzewska E. Kondycja finansowa spółek hodowlanych Agencji Nieruchomości Rolnych 60-69pdf
6. Franc-Dąbrowska J. Rozdział własności od zarządzania a efektywność gospodarowania wybranymi czynnikami produkcji 70-82pdf
7. Grzegorzewska E., Runowski H. Zdolności prognostyczne polskich modeli dyskryminacyjnych w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw rolniczych 83-90pdf
8. Karbowiak K. Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim . stan obecny i perspektywy rozwoju 91-100pdf