Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 2011 98 (2)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Bronn C. Nauki ekonomiczne: na autostradzie czy drodze donikąd? 7-18pdf
2. Thomson K. Wyzwania dla badań w dziedzinie ekonomiki rolnictwa w Wielkiej Brytanii 19-27pdf
3. Florkowski W. Organizacja, finansowanie i najnowsze trendy w badaniach ekonomistów rolnictwa w USA 28-36pdf
4. Bielik P., Hupková D. Sytuacja badań ekonomicznych na Słowacji 37-42pdf
5. Klepacki B. Rozwój nauk ekonomicznych w Polsce po wprowadzeniu pakietu ustaw dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego 43-51pdf
6. Paliszkiewicz J. Możliwości i warunki publikacji wyników badań w czasopismach naukowych 52-63pdf
7. Gornowicz M., Niedzielski E. Rozwój nauk ekonomicznych na Warmii i Mazurach 64-73pdf
8. Chotkowski J. Metodologiczne problemy empirycznych badań ekonomicznych 74-84pdf
9. Karmowska G. Badanie i pomiar rozwoju regionalnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego 85-93pdf
10. Sulewski P. Stopień awersji do ryzyka a wyniki gospodarstwa rolnego 94-105pdf
11. Pawlonka T. Płynność finansowa a cykl konwersji gotówki w wybranych przedsiębiorstwach branży mięsnej 106-115pdf
12. Kata R. Interwencjonizm kredytowy w rolnictwie a problem dostępu rolników do kredytu bankowego 116-126pdf
13. Przybytniowski J. Świadczenie usług ubezpieczeniowych w wybranych krajach Unii Europejskiej 127-136pdf