Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 2011 98 (3)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Kowalczyk S., Sobiecki R. Europejski model rolnictwa – uwarunkowania ewolucji 9-20pdf
2. Czyżewski A., Grzelak A. Rolnictwo w Polsce na tle sytuacji ogólnoekonomicznej kraju w okresie kryzysu 2007-2009 21-31pdf
3. Stępień S. Związki wahań cyklicznych w rolnictwie z koniunkturą gospodarczą 32-41pdf
4. Figiel S., Kufel J. Przydatność modeli zachowań i wpływu grup interesów w przewidywaniu kształtu polityki rolnej 42-52pdf
5. Wieliczko B. Oddziaływanie polityki fiskalnej na sytuację polskiego rolnictwa w latach 2002-2009 53-62pdf
6. Zawojska A. Pogoń za rentą i lobbing we wspólnej polityce rolnej unii europejskiej 63-72pdf
7. Kata R. Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na zadłużenie gospodarstw rolnych w Polsce 73-83pdf
8. Kociszewski K. Środowiskowe aspekty planowanej reformy Wspólnej Polityki Rolnej 84-99pdf
9. Czyżewski A., Kułyk P. Oddziaływanie zmian aktywności gospodarczej na redystrybucję dochodów w sektorze rolnym 100-107pdf
10. Maśniak J. Znaczenie polityki rolnej państwa w rozwoju rynku ziemi rolniczej w Polsce 108-117pdf
11. Kozera M. Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej 118-125pdf
12. Perek A., Zawojska A. Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji na obszarach wiejskich na przykładzie gmin powiatu tomaszowskiego w latach 2005-2009 126-139pdf
13. Utzig M. Zależność pomiędzy wydatkami konsumpcyjnymi gospodarstw domowych rolników a stopą procentową Narodowego Banku Polskiego 140-149pdf
14. Laskowska E. Inwestowanie na rynku gruntów rolnych w Polsce 150-159pdf
15. Borowska A. Kształtowanie się światowego rynku miodu w latach 1961-2010 160-175pdf
16. Hamulczuk M., Klimkowski C. Powiązania między cenami ropy a cenami pszenicy w Polsce 176-190pdf
17. Kisiel R., Lizińska W., Marks-Bielska R. Atrakcyjność inwestycyjna gmin i znaczenie w jej kształtowaniu preferencji specjalnej strefy ekonomicznej 191-204pdf
18. Będzikowska L. Preferencje edukacyjne młodzieży w aspekcie demografii i przedsiębiorczości jako czynników rozwoju lokalnego (na przykładzie gminy Staroźreby) 205-2012pdf
19. Sobczyński T. Wybrane efekty udziału funduszy obcych w finansowaniu gospodarstw rolniczych UE w latach 1989-2008 213-229pdf