Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2012 99 (2)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Dudek H. Ekonometryczne modelowanie popytu – wczesne etapy rozwoju metodologii 7-15pdf
2. Zawojska A. Zróżnicowanie i konwergencja cen dóbr konsumpcyjnych w integrującej się Europie 16-32pdf
3. Czyżykowska M. Ocena wpływu wybranych programów wspólnej polityki rolnej na rolnictwo w Polsce w latach 2004-2011 33-44pdf
4. Czyżewski A., Kułyk P. Dostosowania cen i dochodów w rolnictwie w Polsce i Rosji. Próba porównania 45-52pdf
5. Kusz D. Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania procesu modernizacji rolnictwa 53-67pdf
6. Mrówczyńska-Kamińska A. Wydajność pracy w gospodarce żywnościowej w Polsce i Niemczech 68-76pdf
7. Orłowska M. Regionalne zmiany potencjału produkcyjnego gospodarstw rolniczych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej w świetle danych FADN 77-93pdf
8. Łącka I. Integracja pionowa w przetwórstwie drobiu szansą na wzrost i rozwój firmy we współczesnej gospodarce (na przykładzie GK Indykpol S.A.) 94-103pdf
9. Brejtkopf M., Jabłońska L., Olewnicki D. Ceny warzyw na polskim rynku hurtowym w latach 2002-2010 104-113pdf
10. Krzyżanowska K., Trajer M. Program „Owoce w szkole” – realizacja i skuteczność w kształtowaniu nawyków żywieniowych u dzieci 114-123pdf
11. Bagieński S., Perek A. Sytuacja ekonomiczna banków spółdzielczych w Polsce w latach 2005-2010 124-136pdf