Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2012 99 (3)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Akócsi I., Csonka T., Tóth T. Ludzie jako czynnik konkurencyjności 7-20pdf
2. Goda P., Káposzta J., Nagy A., Nagy H. Synteza analiz systemowych w rozwoju obszarów wiejskich 21-26pdf
3. Balazs P., Péli L., Ritter K. Rola rolnictwa i powiązań miejsko-wiejskich w rozwoju obszarów wiejskich Węgier 27-33pdf
4. Habán M., Macák M., Otepka P. Turystyka wiejska i agroturystyka na Słowacji 34-40pdf
5. Paluchová J., Prokeinová R. Społeczna odpowiedzialność firm spożywczych w Słowacji – narzędzie zrównoważonego rozwoju 41-50pdf
6. Kádeková Z., Nagyová Ľ. Koncepcja marketingu społecznego – korzyści wykorzystania public relations w przedsiębiorstwach branży spożywczej na Słowacji 51-59pdf
7. Balanovskауa T., Gogulya O. Zarządzanie małymi przedsiębiorstwami na Ukrainie 60-69pdf
8. Oliynyk O. Wsparcie państwowe a produktywność pracy w rolnictwie 70-76pdf
9. Horska E., Mehl H. Zrównoważone rolnictwo i nowe perspektywy dla rolnika jako menadżera energii odpowiedzialnego za zasilanie z reaktora biogazu połączonego z elektrociepłownią 77-84pdf
10. Ignat R. Rumuński przemysł spożywczy: wyzwania i efektywność 85-92pdf
11. Vashchyk M. Partnerstwo publiczno-prywatne jako czynnik zapewniający zrównoważony rozwój agrobiznesu na Ukrainie 93-99pdf
12. Gajos E. Dobrostan zwierząt a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie chowu bydła mlecznego 100-104pdf