Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2013 100 (4)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Albicette M., Marta M., Mula R., Naresh R., Yadav K. Wstępna ocena mechanizmów komunikacji użytych w projekcie wirtualna akademia tropikalnych obszarów półpustynnych (VASAT) 7-16pdf
2. Baltussen W., Gębska M., Hennen W. System wspomagania decyzji inwestycyjnych w punktach kontroli w Unii Europejskiej 17-24pdf
3. Bereżnicka J. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym w gospodarstwach rodzinnych w Polsce 25-33pdf
4. Dostatny D. Rola małych gospodarstw w podtrzymywaniu różnorodności biologicznej w ekosystemach rolnych 34-42pdf
5. Dudek H., Koszela G., Krawiec M. Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw domowych w Unii Europejskiej – czy ma miejsce konwergencja? 43-50pdf
6. Baete S., Garnevska E., Gray D. Czynniki wpływające na rozwój produkcji ryżu na Wyspach Salomona na przykładzie wioski Fiu w prowincji Malaita 51-61pdf
7. Jędruchniewicz A. Zmiany w wytwarzaniu środków produkcji dla rolnictwa w świetle teorii szkoły austriackiej 62-73pdf
8. Kleinhanss W. Rozwój produkcyjności gospodarstw trzodowych w Niemczech 74-81pdf
9. Lipińska I., Stefko O. Kontraktacja jako element poprawy organizacji przedsiębiorstwa przetwórczego - aspekty prawne i ekonomiczne 82-90pdf
10. Ruzickova K. Przedsiębiorstwa rolnicze a wartość spread w ramach Grupy Wyszehradzkiej 91-102pdf
11. Florkowski W., Klepacka A., Revoredo-Giha C., Sobczyński T. Analiza subregionalnych różnic efektywności kosztów w polskich gospodarstwach mlecznych na podstawie danych FADN 103-113pdf
12. Sobiecki G. Instytucjonalne otoczenie dla zastosowania ICT na obszarach wiejskich w Indiach 114-124pdf
13. Turebekova B. Rozwój sektora agrobiznesu w Kazachstanie 125-134pdf
14. Zgajnar J. Szacowanie ryzyka dochodowego dla sektora trzody chlewnej 135-143pdf
15. Zimmer Y. UNDERSTANDING GLOBAL AGRICULTURE THROUGH AGRI BENCHMARK 144-152pdf