Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2015 102 (4)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Czyżewski A., Staniszewski J. Cenowe uwarunkowania zmian struktury czynników wytwórczych w rolnictwie polskim w latach 1999-2013 7-17pdf
2. Franc-Dąbrowska J., Karbowiak K., Porada-Rochoń M. Narzędzia identyfikacji niewypłacalności przedsiębiorstw sektora prywatnego 18-25pdf
3. Małażewska S., Wąs A. Determinanty wartości krajobrazu rolniczego jako dobra publicznego 26-40pdf
4. Sulewski P. Awersja do ryzyka a skłonność rolników do wprowadzania zmian w gospodarstwach rolnych 41-49pdf
5. Bagieński S., Socha A. Wielkość banku spółdzielczego a jego efektywność 50-59pdf
6. Kraciński P. Unijny eksport produktów ogrodniczych do Rosji w latach 2004-2013 60-66pdf
7. Sobczak W. Zmiany hurtowych i detalicznych cen wybranych gatunków warzyw 67-73pdf
8. Cyran K., Dybka S., Kierczyńska S. Produkcja, eksport i ceny zagęszczonego soku jabłkowego a ceny skupu jabłek do przetwórstwa w Polsce 74-81pdf