Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2016 103 (2)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Runowski H. Profesor Stefan Moszczeński – twórca szkoły matematycznej w ekonomice rolnictwa. Wspomnienie w 145. rocznicę urodzin i 70. rocznicę śmierci 7-17pdf
2. Ozimek I., Szlachciuk J. Postrzeganie jakości i bezpieczeństwa żywności przez młodych konsumentów 18-30pdf
3. Mikuła A., Stańko S. Tendencje w produkcji, zużyciu krajowym i handlu zagranicznym wieprzowiną, wołowiną i mięsem drobiowym w Polsce w latach 2000-2015 31-40pdf
4. Sompolska-Rzechuła A. Infrastruktura wodno-sanitarna na obszarach wiejskich a rozwój gospodarczy w ujęciu regionalnym 41-54pdf
5. Pölling B., Sroka W., Wojewodzic T. Strategie i czynniki sukcesu gospodarstw rolnych w wybranych obszarach podmiejskich Europy 55-68pdf
6. Hamulczuk M. Czynniki warunkujące kierunki zmian handlu targowiskowego w Polsce 69-77pdf
7. Krystosik M., Pizło W. Ocena możliwości inwestycyjnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Mazowsza w latach 2008-2014 78-90pdf
8. Lusawa R. Zróżnicowanie liczby przestępstw stwierdzonych w wybranych powiatach województwa mazowieckiego 91-105pdf
9. Kraciński P. Konkurencyjność największych światowych eksporterów jabłek 106-118pdf
10. Jałowiecka E., Jałowiecki P., Samiec P. Wpływ zaawansowania rozwiązań logistycznych i informatycznych na rentowność polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego 119-128pdf
11. Gębska M., Grontkowska A., Kosakowska A. Skutki zmiany inwestora w przedsiębiorstwie branży tytoniowej w opinii pracowników 129-142pdf