Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2016 103 (4)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Runowski H. Ryszard Manteuffel-Szoege – wybitny ekonomista rolny, twórca szkoły ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych. Wspomnienie w 25. rocznicę śmierci 7-16pdf
2. Czyżewski A., Kryszak Ł. Relacje głównych składowych determinujących rachunki dochodów rolniczych w krajach o różnym stażu członkowskim w Unii Europejskiej 17-31pdf
3. Rzeszutko A. Zmiany struktury ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce w ujęciu regionalnej analizy strukturalnej 32-47pdf
4. Franc-Dąbrowska J. Forma prawna a sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora spożywczego 48-57pdf
5. Gębski J., Gutkowska K., Jeznach M., Kosicka-Gębska M., Tul-Krzyszczuk A. Strategie działania a bariery rozwoju i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu mięsnego i mleczarskiego 58-68pdf
6. Parzonko A., Sieczko A., Sieczko L. Regionalne zróżnicowanie sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego w Polsce 69-77pdf
7. Balińska A. Funkcja agroturystyczna powiatów województwa mazowieckiego 78-86pdf
8. Brelik A., Kułyk P. Ocena atrakcyjności turystycznej gminy jako uwarunkowanie rozwoju gospodarstw agroturystycznych 87-96pdf
9. Borowska A. Produkcja, konsumpcja i handel zagraniczny miodem w Polsce w latach 2004-2015 97-111pdf
10. Biczkowski M., Kluba M., Rudnicki R. Struktura ciągników według mocy a struktura obszarowa gospodarstw rolnych w Polsce – analiza porównawcza wyników powszechnego spisu rolnego 2010 112-125pdf
11. Gródek-Szostak Z., Niemiec M., Sikora J., Szeląg-Sikora A. Global G.A.P. w produkcji pierwotnej jako element bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw żywności 126-135pdf