Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2017 104 (1)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Góral J., Rembisz W. Produkcja w rolnictwie w kontekście ochrony środowiska 7-21pdf
2. Ambroziak A. Wpływ embarga Federacji Rosyjskiej na eksport jabłek z Polski w latach 2004-2015 22-38pdf
3. Kupczyk A., Mączyńska J., Sikora M., Tucki K., Żelaziński T. Stan i perspektywy oraz uwarunkowania prawne funkcjonowania sektorów biopaliw transportowych w Polsce 39-55pdf
4. Kisielińska J. Ranking województw ze względu na potencjał rolnictwa 56-71pdf
5. Szczuciński P. Czynniki i bariery rozwoju a peryferyjność województwa lubuskiego 72-82pdf
6. Kułyk P., Michałowska M. Uwarunkowania i kierunki zmian w spożyciu żywności w województwie lubuskim 83-94pdf
7. Jabłońska L., Olewnicki D. Determinanty zakupu oraz postrzeganie czynników ryzyka i bezpieczeństwa zdrowotnego owoców i warzyw wśród studentów warszawskich uczelni 95-109pdf
8. Figura M. Wyniki ekonomiczno-finansowe gospodarstw z uprawami polowymi na tle gospodarstw nastawionych na pozostałą produkcję roślinną oraz gospodarstw ogółem w Polsce 110-120pdf