Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2017 104 (3)

ISSN: 2353-4362 eISSN: 2543-9294
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Czyżewski B., Kryszak Ł. Kondycja finansowa gospodarstw rolnych w regionach FADN Unii Europejskiej i jej związek z produktywnością czynników wytwórczych 7-20pdf
2. Sobierajewska J., Ziętara W. Konkurencyjność polskich gospodarstw ogrodniczych 21-32pdf
3. Król K. Wydajność witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych 33-43pdf
4. Augustowski Ł., Kułyk P. Globalna konwergencja czy globalna dywergencja mechanizmów wsparcia rolnictwa? 44-53pdf
5. Mikuła A., Stańko S. Tendencje na rynku mięsa wieprzowego na świecie i w Polsce w latach 2000-2016 54-65pdf
6. Bartnikowska S., Brzoski M., Czekała W., Lewicki A., Olszewska A., Smurzyńska A. Ziemniaki jako potencjalny substrat dla biogazowni rolniczych 66-74pdf
7. Wasilewska E. Starość demograficzna obszarów wiejskich i jej zróżnicowanie 75-85pdf
8. Bagieński S., Grontkowska A. Motywowanie pracowników w spółkach hodowlanych Agencji Nieruchomości Rolnych 86-94pdf
9. Gradziuk P., Gradziuk B. Próba oceny efektów absorpcji środków z funduszy europejskich na rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim 95-105pdf
10. Zielińska A. Ocena zależności pomiędzy składką na ubezpieczenie wypadkowe a profilaktyką BHP w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego 106-115pdf
11. Paradzińska A., Zawisza S. Przedsiębiorczość nierolnicza wśród mieszkańców obszarów wiejskich gminy Piotrków Kujawski 115-124pdf