Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Turystyka i Rozwój Regionalny 2014 (1)

ISSN: 2353-9178 eISSN: 2543-8859
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Balińska A., Błaszczak M. Przyrodniczo-społeczne dysfunkcje rozwoju turystyki w Tajlandii 7-17pdf
2. Borowska A. Zróżnicowanie terytorialne regionalnego produktu turystycznego na przykładzie szlaków kulinarnych w Polsce 19-32pdf
3. Gabryjończyk P. „Skansen fortyfikacji Prus Wschodnich” jako szansa rozwoju turystycznego gminy Bakałarzewo 33-44pdf
4. Górska-Warsewicz H. Zarządzanie marką regionalnego produktu turystycznego 45-56pdf
5. Lipianin-Zontek E., Szewczyk I. Postrzeganie i ocena atrakcji turystycznych przez turystów jako czynnik implikujący programy rozwoju i promocji produktów turystycznych regionu 57-67pdf
6. Krawczyk P., Ozimek I. Prawa pasażerów w ocenie respondentów 69-76pdf
7. Panfiluk E. Kreowanie przestrzeni turystycznej obszarów przyrodniczo cennych na przykładzie Doliny Narwi 77-88pdf
8. Majchrzak K., Piotrowska B., Żarska H., Żarski T. Zagrożenia zdrowotne związane z uprawianiem turystyki wysokogórskiej 89-99pdf
9. Sieczko A., Sieczko L. Dystrybucja usług agroturystycznych poprzez portal aukcyjny Allegro.pl 101-109pdf
10. Stepaniuk K. Wpływ wybranych narzędzi promocji internetowej na poziom zainteresowania ofertą gospodarstw agroturystycznych – studium przypadku 111-119pdf
11. Szromek A. Porównanie przestrzennej koncepcji rozwoju zdrojowiska W. Pencakowskiej i modelu ewolucji obszaru turystycznego R.W. Butlera 121-132pdf
12. Zawadka J. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju działalności agroturystycznej 133-141pdf
13. Zontek Z. Plany rozwoju turystyki w strategiach gmin turystycznych 143-153pdf
14. Leišienė N., Žuromskaitė B. Możliwości rozwoju turystyki kulinarnej na Żmudzi 155-166pdf
15. Majchrzak K., Żarska H., Żarski T. Genetycznie modyfikowane uprawy jako potencjalne zagrożenie dla gospodarstw specjalizujących się w usługach ekoagroturystycznych 167-175pdf