Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Turystyka i Rozwój Regionalny 2015 (4)

ISSN: 2353-9178 eISSN: 2543-8859
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Bieńkowska-Gołasa W. Porównanie poziomu przedsiębiorczości w gminach miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich województwa mazowieckiego 5-11pdf
2. Doronin A., Rybchak V. Production and consumption aspects of biogas in cattle farming businesses of Ukraine 13-22pdf
3. Guzal-Dec D. Rola władz lokalnych w procesie collective learning na przykładzie samorządów gmin przyrodniczo cennych województwa lubelskiego 23-31pdf
4. Kacprzak M., Król A. Kapitał ludzki na rynku pracy 33-44pdf
5. Kiełbasa B. Doradztwo rolnicze w procesie identyfikacji i likwidowania barier zarządzania gospodarstwem rolnym przez młodych rolników 45-55pdf
6. Kunasz M. Czynniki determinujące skłonność do założenia własnej firmy – analiza ekonometryczna 57-67pdf
7. Marcysiak T. Problem zrównoważonego rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim na przykładzie gminy Cekcyn 69-79pdf
8. Roman M., Roman A. Kapitał intelektualny jako czynnik przedsiębiorczości i innowacyjności w turystyce wiejskiej 81-93pdf
9. Sieczko L. Wykorzystanie technologii IT przez członków grup producentów rolnych trzody chlewnej 95-104pdf
10. Cyburt A., Sikorska-Wolak I. Pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej jako przejaw przedsiębiorczości jednostek samorządu terytorialnego 105-117pdf
11. Stawicka E. Poziom innowacyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 119-127pdf
12. Trajer M., Trajer M. Grupy producentów rolnych jako forma przedsiębiorczości zespołowej rolników 129-143pdf
13. Werenowska A. City placement jako forma promocji regionu 145-152pdf