Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Turystyka i Rozwój Regionalny 2016 (5)

ISSN: 2353-9178 eISSN: 2543-8859
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Bieńkowska-Gołasa W. Znaczenie odnawialnych źródeł energii w rozwoju regionu na przykładzie gminy Janów Podlaski 5-15pdf
2. Guzal-Dec D. Marketing ekologiczny w rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego – ocena aktywności lokalnych władz samorządowych 17-27pdf
3. Jaska E. Znaczenie komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu zmianą w przedsiębiorstwie 29-38pdf
4. Kabus J., Nowakowska-Grunt J. Uwarunkowania rozwoju lokalnego na przykładzie powiatu częstochowskiego 39-47pdf
5. Kamińska A. Cechy przedsiębiorcy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 49-59pdf
6. Kosieradzki M. Informacja źródłem przewag konkurencyjnych w turystyce 61-70pdf
7. Kucher A. Intensity and competitiveness of land use at regional level 71-83pdf
8. Nesterenko G., Tereshchenko M. Innovation strategy at the level of municipal government – the case of inclusive education 85-93pdf
9. Patoła G. Wsparcie agroturystyki w Małopolsce w ramach PROW 2007–2013 95-106pdf
10. Roman M. Konkurencyjność regionu turystycznego w teorii eko 107-120pdf
11. Sarakhman L. The project “Digital transformation of Ukraine” 121-125pdf
12. Tyszkiewicz R. Znaczenie promocji w rozwoju polskich gmin 127-137pdf
13. Werenowska A. Narzędzia marketingowe w promocji biura turystycznego 139-147pdf
14. Zawadka J. Atrakcyjność turystyczna wybranych krajów basenu Morza Śródziemnego 149-157pdf
15. Żurawski J. Autopromocja mediów lokalnych 159-169pdf