Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Turystyka i Rozwój Regionalny 2016 (6)

ISSN: 2353-9178 eISSN: 2543-8859
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Bielecka K., Parzonko A. Preferencje osób starszych uczestniczących w wach turystycznych 5-12pdf
2. Doronin A., Rybchak V. Diversification trends of the supply of Ukraine’ sugar-mills 13-21pdf
3. Gralak K. Wybrane aspekty rozwoju turystyki city break na przykładzie Warszawy 23-34pdf
4. Jęczmyk A., Maćkowiak M. Przedsiębiorczość jako istotna cecha w tworzeniu produktów turystyki wiejskiej 35-45pdf
5. Katunian A. Analiza rozwoju kapitału ludzkiego kadry branży turystycznej na Litwie 47-57pdf
6. Kozak M. Typologia konfliktów występujących w sektorze turystycznym 59-68pdf
7. Krzyżanowska K. Turystyka uzdrowiskowa i jej postrzeganie przez kuracjuszy 69-76pdf
8. Sammel A. Rola agroturystyki w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich w Polsce 77-88pdf
9. Stawicka E. Aspekt społecznej odpowiedzialności w turystyce 88-111pdf
10. Sokolova S. Turystyka naukowa jako specyficzna forma rynku spotkań biznesowych czy nowy rodzaj turystyki 89-98pdf
11. Trajer M. Wymiana handlowa towarami rolno-spożywczymi Polski z Litwą 113-127pdf