Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Turystyka i Rozwój Regionalny 2017 (7)

ISSN: 2353-9178 eISSN: 2543-8859
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Ivolga А., Kulchitskaya А. Analisys of attractiveness of the caucasian mineral waterresorts, prospects of increase in tourist flow to the region 5-12pdf
2. Jalinik M. Promocja w rozwoju sylwanoturystyki 13-23pdf
3. Katsoni V. An investigation into the sharing economy phenomenonin the Greek tourism industry in the accommodation sector 25-35pdf
4. Król K. Trendy projektowe w prezentacji gospodarstwagroturystycznych w Internecie 37-47pdf
5. Kozak A., Mączka D. Questing jako innowacyjny produkt turystyczny 49-59pdf
6. Parzonko A., Szuba M. Uczestnictwo w imprezach biegowychjako forma rekreacji ruchowej 61-70pdf
7. Przezbórska-Skobiej L. Tourism in the bio-economy of Poland (regional perspective) 71-80pdf
8. Sammel A. Zagrody edukacyjne jako miejsce kształcenia osób dorosłych 81-90pdf
9. Sieczko A. Wpływ terroryzmu na wybór destynacji turystycznych 91-98pdf
10. Guziuk M., Siedlecka A. Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu jako destynacjagospodarstw domowych 99-108pdf
11. Wojcieszak M. Analiza ofert wybranych gospodarstw agroturystycznychpowiatu gnieźnieńskiego oraz ich wpływna zainteresowanie konsumentówproduktami turystycznymi 109-119pdf
12. Ivolga A., Zawadka J. Tourist popularity of Poland among the inhabitantsof Stavropol Krai 121-128pdf