Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zarządzanie Finansami i Rachunkowość 2013 1 (1)

ISSN: 2300-9683 eISSN: 2543-8557
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Franc-Dąbrowska J. Zysk – cel czy kryterium oceny realizacji celu (z uwzględnieniem przedsiębiorstw rolniczych)? 5-14pdf
2. Wasilewska A. Bezpośrednie wskaźniki oceny działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce 15-24pdf
3. Chupis A., Kashenko K. Inwestycje w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju rolnictwa 25-33pdf
4. Smolarski L. Sposoby finansowania gospodarstw rolniczych korzystających z dopłat bezpośrednich oraz realizowane w nich nakłady inwestycyjne 35-49pdf
5. Zabielska D. Korzyści wynikające z wyboru formy ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą 51-63pdf
6. Pawlonka T., Perek A. Banki spółdzielcze w opinii młodych konsumentów 65-76pdf
7. Borisova V., Vladyka Y. Ekologiczne i ekonomiczne inwestycje przedsiębiorstw rolniczych 77-88pdf
8. Mazur I., Pimenova O. Kierunki rozwoju form gospodarowania w sektorze rolnictwa na Ukrainie 89-108pdf
9. Kotapski R. Identyfikacja kosztów eksploatacji składowisk odpadów komunalnych 109-120pdf