Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zarządzanie Finansami i Rachunkowość 2014 2 (2)

ISSN: 2300-9683 eISSN: 2543-8557
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Bernaziuk A. Polityka rachunkowości w zakresie ewidencji i rozliczania inwestycji 5-20pdf
2. Galanek M. Inwestycje w innowacje czynnikiem rozwoju spółdzielni mleczarskich 21-33pdf
3. Rówińska M. Polityka rachunkowości jednostek gospodarczych w zakresie doboru modeli wyceny bilansowej inwestycji finansowych 35-49pdf
4. Antczak J. Wycena inwestycji 51-62pdf
5. Juszczyk M. Rozwój GPW w Warszawie na tle giełd europejskich 63-77pdf
6. Dziedzic-Jagocka I., Piątek E. Metody wyceny inwestycji długoterminowych w prawie bilansowym 79-90pdf
7. Hodun M., Kuś A. Determinanty kapitału obrotowego w przedsiębiorstwach przemysłowych – ujęcie modelowe 91-104pdf
8. Żelazowska-Przewłoka A. Nakłady inwestycyjne w wybranych spółdzielniach mleczarskich w latach kryzysu gospodarczego 2007–2010 105-113pdf