Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zarządzanie Finansami i Rachunkowość 2015 3 (2)

ISSN: 2300-9683 eISSN: 2543-8557
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Grzywacz J., Kowalski S. Wsparcie finansowe grup producentów rolnych w Polsce po integracji z UE 5-15pdf
2. Kozłowska-Makóś D. Efekt synergii w procesach łączenia się kapitału (wybrane problemy) 17-27pdf
3. Wasilewska A. Innowacje w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw 29-40pdf
4. Sikacz H. Płynność finansowa wybranych grup kapitałowych związanych z RESPECT Index 41-52pdf
5. Stępień M. Nadzór korporacyjny w sektorze bankowym 53-64pdf
6. Bolibok P. Czy standaryzacja rachunkowości zwiększa znaczenie sprawozdawczości finansowej dla wartości rynkowej w sektorze bankowym? 65-76pdf
7. Balina R., Juszczyk S., Kowalski O. Determinanty ROE polskich banków spółdzielczych przed kryzysem finansowym, w trakcie kryzysu i po nim 77-86pdf
8. Stępień K. Dylematy pomiaru efektywności banków 87-98pdf
9. Chrząszcz A. Kilka uwag na temat konsorcjum bankowego 99-107pdf