Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zarządzanie Finansami i Rachunkowość 2016 4 (3)

ISSN: 2300-9683 eISSN: 2543-8557
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Folwarski M. Wpływ kredytów bankowych na wzrost gospodarczy w Polsce 5-14pdf
2. Ganc M., Krajewska K. Zarządzanie finansami osobistymi studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Gównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 15-29pdf
3. Zabolotnyy S. Studium porównawcze zróżnicowania stóp zwrotu z bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie polskiej gospodarki 31-41pdf
4. Czech K. Zmiany w globalnej awersji do ryzyka oraz ich wpływ na wartość polskiej walut 43-54pdf
5. Wielechowski M. Odniesienia do kwestii deficytu budżetowego i długu publicznego w myśli ekonomicznej 55-67pdf
6. Balina R., Idasz-Balina M. Narzędzia CSR w kreowaniu wizerunku banku spółdzielczego 69-79pdf