Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Zarządzanie Finansami i Rachunkowość 2016 4 (4)

ISSN: 2300-9683 eISSN: 2543-8557
Lp. Autor / Tytuł Strony Pobierz
Full text
1. Sosnowski T. Kształtowanie wyniku bilansowego a dyferencjacja form pierwszych ofert publicznych 5-17pdf
2. Stola E. Zmienność wyników finansowych a rozwój bankowości elektronicznej na przykładzie wybranych banków z polskiego sektora bankowego 19-28pdf
3. Wójcik A. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 40 a faktyczne kwalifikowanie nieruchomości jako instrumentu finansowego 29-40pdf
4. Domańska T. Determinanty płynności finansowej spółdzielni mleczarskich 41-51pdf
5. Felczak T. Planowanie płynności finansowej w opinii rolników 53-61pdf
6. Zabolotnyy S. Principles of financial management in Ukrainian agribusiness companies 63-75pdf