Warunki bytu w polskich gospodarstwach domowych dotkniętych ubóstwem

Małgorzata Raczkowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Raczkowska, Małgorzata; ORCID: 0000-0002-8540-8958 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Warunki bytu w polskich gospodarstwach domowych dotkniętych ubóstwem
Economic Conditions of Poor Households in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2004, vol., nr 53, s. 113-125

Abstract

The aim of the paper was to analyse economic conditions of poor households in Poland. The research shows the diversity of incomes and expenses within the poor households. The paper was prepared on the basis of the data collected by the Main Statistical Office (GUS).

Cytowania

  1. BYWALEC C., Poziom i struktura żywienia społeczeństwa polskiego w latach 80. Wiadomości Statystyczne 1991, nr 12.
  2. GUTKOWSKA K., Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2001.
  3. KASSYK-ROKICKA H. Statystyka nie jest trudna, PWN, Warszawa 1994.
  4. PALSKA H., Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce w latach 90. IFiS PAN, Warszawa 2002.
  5. PANEK T., Sfera niedostatku i jej determinanty w Polsce, Wiadomości Statystyczne, Warszawa 2001.
  6. Roczniki Statystyczne. GUS, Warszawa.
  7. Warunki życia ludności w 1995 r. Studia i Analizy Statystyczne. GUS, Warszawa 1996.