Zastosowanie marketingu internetowego w „Indykpolu"

Wojciech Pizło
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Pizło, Wojciech; ORCID: 0000-0002-5212-0990 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Zastosowanie marketingu internetowego w „Indykpolu"
The Use of the Internet Marketing in "Indykpol"
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2004, vol., nr 53, s. 159-174

Abstract

The paper presents the use of the Internet in marketing actions of one of the biggest food processing industry enterprises in Poland - "Indykpol". In the paper the general characteristic of the company: the history, the origin of the capital group "Indykpol" and marketing actions done by the capital group are presented. The marketing strategy of the company, the strategy realized by the Internet, and problems of the Internet marketing development in the capital group were also presented.

Cytowania

  1. Raport Roczny 2000. Indykpol S.A.
  2. Raport Roczny Indykpol 200 I. Indykpol S.A.
  3. Indykpol S.A. 2002. Raport Roczny. Annual Report.
  4. Wywiad indywidualny z Panią Anną Wawryczuk, pracownikiem działu marketingu firmy Indykpol w Olsztynie.