Społeczne uwarunkowania rozwoju bankowości detalicznej w Polsce

Marcin Idzik
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Idzik, Marcin; ORCID: 0000-0002-7632-2941 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Społeczne uwarunkowania rozwoju bankowości detalicznej w Polsce
Social Conditions of the Retail Banking Development in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2004, vol., nr 53, s. 43-56

Abstract

The paper presents the scale of retail bank usage in Poland as well as factors determining the development of retail banking usage and reasons for non using banking services. The knowledge about financial institutions, sources of fears and opinions about the satisfaction from services offered by banks to individuals were also assessed. The necessity of financial exclusion reduction and taking into consideration poor people were also pointed.

Cytowania

  1. Audyt Bankowości Detalicznej 2003. Pentor, Warszawa.
  2. DASZKOWSKA M. SENYSZYN J., 1994: Elementy teorii konsumpcji. Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
  3. KŁOPOCKA A., 2004: Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju bankowości detalicznej w Polsce. Bank i Kredyt 05.2004, Warszawa.
  4. Koniunktura konsumencka 12.2003. GUS, Warszawa.
  5. Roland Berger Strategy Consultans 2003. W: Rzeczpospolita 30.09.2003.
  6. RYTELEWSKA G., 2002: Mikrofinanse - wyzwanie wobec bankowości detalicznej. Maszynopis wystąpienia 10.2002. Katowice.
  7. SIBIS 2003.
  8. ŚMIŁOWSKI E., 2004: Polacy wobec polskiego sektora bankowego. Maszynopis wystąpienia. Związek Banków Polskich 29.06.2004.
  9. Monitor Bankowy 10.2003. Pentor, Warszawa.