Poziom produkcji roślinnej w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej

Bogdan Klepacki1, Anna Jakóbik2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Klepacki, Bogdan; ORCID: 0000-0003-3483-7530 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Jakóbik, Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Poziom produkcji roślinnej w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej
The Level of Plant Production in Poland in Comparison with Chosen European Union Countries
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2004, vol., nr 53, s. 77-89

Abstract

In the paper the level of plant production in Poland in comparison with leading EU countries was presented. There were showed areas of some plants in Denmark, France, Nederland and Germany as well as received yields of cereals, potatoes, sugar beets and rapes compared with scored in Poland in 2002. It was stated that received yields were in Poland 25 to 38% lower than in European Union.

Cytowania

  1. JAKÓBIK A., 2004: Produkcja roślinna w Polsce i w Unii Europejskiej - stan i skala opóźnień. Praca magisterska wykonana w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw
  2. Rolniczych SGGW, Warszawa.
  3. KLEPACKI, B. (2004). Efektywność wykorzystania zasobów w rolnictwie polskim na tle rolnictwa dotychczasowych członków Unii Europejskiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  4. Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej 2001 i 2003. GUS, Warszawa.