Zmiany źródeł utrzymania ludności rolniczej

Alicja Stolarska1, Mariusz Hamulczuk2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Stolarska, Alicja; ORCID: 0000-0002-9546-8292 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Hamulczuk, Mariusz; ORCID: 0000-0002-4956-8516 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Zmiany źródeł utrzymania ludności rolniczej
Changes in Income Sources of the Agricultural Population
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2004, vol., nr 53, s. 91-97

Abstract

The paper includes an analysis of changes in income sources of private agricultural farms. The work is based on numeric data from National Census of People from 1996 and 2002. The share of agricultural population financially dependent on agricultural production decreased. The share of agricultural population made a living by social incomes increased at the same time.

Cytowania

  1. JÓZWIAK W., 2004: Strategie postępowania posiadaczy gospodarstw rolnych i ich pozarolnicze formy aktywności gospodarczej w latach 1996-2002. Roczniki Naukowe SERiA, Tom VI, Zeszyt 3.
  2. KAPUSTA F., 2003: Ewolucja funkcji polskiej wsi w latach 1945-2001. W: Wyzwania stojące przed rolnictwem i wsią u progu XXI wieku. Red. Kutkowska B. Prace Naukowe, nr 980. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  3. MICHNA W., WRZOCHALSKA A., 1998: Główne kierunki przeobrażeń w rolnictwie w latach dziewięćdziesiątych. IERiGŻ, Warszawa.
  4. Powszechny Spis Rolny 1996. GUS 1997, Warszawa.
  5. Powszechny Spis Rolny 2002. GUS 2003, Warszawa.
  6. Pozarolnicza działalność gospodarstw rolnych. GUS 2003, Warszawa.
  7. SIKORSKA-WOLAK I., 2000: Przedsiębiorczość w ujęciu normatywnym, funkcjonalnym i opisowym. W: Rola doradztwa rolniczego w rozwoju przedsiębiorczości zespołowej rolników. Red. Sikorska-Wolak I., Krzyżanowska K. Konferencja naukowa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  8. WIATRAK A.P., 2002: Sytuacja dochodowa polskiego rolnictwa w latach dziewięćdziesiątych. W: Transformacja rolnictwa polskiego i ukraińskiego w latach 90. Red. Klepacki B., Czerewko G. Wieś Jutra, Warszawa.