Pożyczki od osób fizycznych jako źródło finansowania działalności w gospodarstwach indywidualnych w Polsce

Alina Daniłowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Daniłowska, Alina; ORCID: 0000-0002-4977-3210 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Pożyczki od osób fizycznych jako źródło finansowania działalności w gospodarstwach indywidualnych w Polsce
The Loans form Individuals as a Source of the Financing of the Activity of Private Farms in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2005, vol., nr 55, s. 105-113

Abstract

The aim of the analysis was to evaluate the role of loans granting by individuals in the financing of the agricultural activity of private farms in Poland. The investigation showed that quite large percentage of farms used this kind of credit. The share of private credits in financing of agricultural investments was about 20%, in financing of working capital about 8%.

Cytowania

  1. ROBINSON M.S., 1998: Microfmace: The Paradigm Shift from Credit Delivery to Sustainable Financial Intermediation. [w:] International Agricultural Development, edited by Eicher C.K., Staatz J.M., The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.
  2. WOJCIECHOWSKI S„ 1939: Historia spółdzielczości polskiej do 1914 roku. Nakładem Spółdzielczego Instytutu Naukowego. Zakład Drukarski F. Wyszyński i S-ka, Warszawa.