Pozarolnicza działalność gospodarcza rodzin rolniczych

Alicja Stolarska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Stolarska, Alicja; ORCID: 0000-0002-9546-8292 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Pozarolnicza działalność gospodarcza rodzin rolniczych
Non-agriculture Activity of Family Farms
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2005, vol., nr 55, s. 115-125

Abstract

The paper describes non-agriculture activity of family farms during the period from 1996 to 2000. Factors determining starting non-agriculture activity and crucial barriers are also presented. The research shows. the level of income achieved from non-agriculture activity as well as a significant increase of the share of non-agriculture activity in personal incomes of the family farms.

Cytowania

  1. JÓZWIAK W., 2004: Strategie postępowania posiadaczy gospodarstw rolnych i ich pozarolnicze formy aktywności gospodarczej w latach 1996-:-2002. Roczniki Naukowe SERiA, Tom VI, Zeszyt 3. Wieś Jutra, Warszawa.
  2. MICHNA W., WRZOCHALSKA A., 1998: Główne kierunki przeobrażeń w rolnictwie w latach dziewięćdziesiątych. IERiGŻ, Warszawa.
  3. Powszechny Spis Rolny 2002. GUS, Warszawa 2003.
  4. Pozarolnicza działalność gospodarstw rolnych. GUS, Warszawa 2003.
  5. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2001. GUS, Warszawa 2002.
  6. SIKORSKA-WOLAK I., 2000: Przedsiębiorczość w ujęciu normatywnym, funkcjonalnym i opisowym. [w:] Rola doradztwa rolniczego w rozwoju przedsiębiorczości zespołowej rolników. Pod red. Sikorskiej-Wolak I., Krzyżanowskiej K. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 27-33.
  7. SKARŻYŃSKA A., AUGUSTYŃSKA-GRZYMEK I., 2001: Koszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w roku 2000. IERiGŻ, Warszawa, s. 9.
  8. WIATRAK A.P., 2002: Sytuacja dochodowa polskiego rolnictwa w latach dziewięćdziesiątych. [w:] Transformacja rolnictwa polskiego i ukraińskiego w latach 90. Pod red. Klepackiego B., Czerewko G. Wieś Jutra, Warszawa, s. 39-48.
  9. WOŚ A., 1998: Wzrost gospodarczy i strategie rozwoju polskiego rolnictwa. Eseje 2. IERiGŻ, Warszawa, s. 86-88.
  10. WOŚ A., 2000: Tworzenie i podział dochodów rolniczych. Dochody transferowe. IERiGŻ, Warszawa, s. 13.