Zastosowanie metody kowariancji do określenia ryzyka na rynku nieruchomości komercyjnych

Ewa Krawczyk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Krawczyk, Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Zastosowanie metody kowariancji do określenia ryzyka na rynku nieruchomości komercyjnych
Application of Covariance Method for Risk Assessing on the Commercial Real Estate Market
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2005, vol., nr 55, s. 127-148

Abstract

The Value at Risk model allows answering the base question asked by investor. How much money could be lost with given financial resources involved into given project, in fixed time and fixed risk preference The covariance method used to estimate VaR is static model, but analytic manner of computing allows, after essential analysis, to determine value at risk relatively clearly and quickly. Presented attempt of initiating tool to analyzing quantified risk of investment on real estate market, specialized for capital market, gives observations: a) in the situation of significant growth of investments on real estate market, financed mainly by banking institutions, there is necessity to work out risk models for this market segment, allowing to limit excessive losses caused by too optimistic prices and inappropriate calculations of the effectiveness of the investment, b) well known and used risk models for capital market are basics for connection the both market segments - capital and real - and empirical verification, including investing projects, c) VaR model can be used for determining quantified risk of an investing project, characterized by profitability ratio Net Present Value, but received results should be treated with limited confidence.

Cytowania

  1. BEST P. Wartość narażona na ryzyko. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  2. BRIGHAM E.F., GAPENSKI L.C., Zarządzanie finansami. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  3. JAJUGA K., JAJUGA T., Inwestycje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  4. ROGOWSKI W., KĄKOL M., Zarządzanie ryzykiem banku przy inwestycjach mieszkaniowych z uwzględnieniem wpływu ryzyka kredytowego nabywców mieszkań. Uwarunkowania i kierunki rozwoju modelowania ryzyka kredytowego wierzytelności hipotecznych. Związek Banków Polskich. Warszawa 2003.
  5. JAJUGA K. CEGIELSKI K. Nieruchomości nr 11. C.H. Beck, Listopad 2003.
  6. JONES LANG LASALLE, Rynek nieruchomości w Warszawie. Wrzesień 2003.