Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w przemianach struktury agrarnej w Polsce

Aldona Zawojska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Zawojska, Aldona; ORCID: 0000-0003-3668-0127 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w przemianach struktury agrarnej w Polsce
Role of the Agricultural Property Agency in Agrarian Structure Changes in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2005, vol., nr 55, s. 19-30

Abstract

The restructuring and privatisation in Poland's state sector of agriculture was (in 1991) entrusted to the Agricultural Property Agency of the State Treasury (hereafter Agricultural Property Agency). The agency was expected to play an important role in the state agricultural policy as far as structural and ownership transformation of the Polish agriculture is concerned. Almost 80% of land in the Treasury Agricultural Property Stock was taken over from former state-owned farms, asymmetrically concentrated in northern and western provinces. The purpose of liquidation of state farms was intended to strengthen the model of family farms chosen by the Government, mainly through privatisation of state land. In fact, till present the agency has sold merely one third of the land in its stock. The lease remains the dominant form applied in management of land, comprising approximately 2 million ha in permanent use among individual farmers and companies. This paper empirically explores the impacts of AP A on agrarian structure in Poland. The study results show statistically significant strong correlation between regionally distributed property in the form of land sale/land lease and the average area of individual farms.

Cytowania

 1. BERGLOF E., ROLAND G„ 1998: Soft Budget Constraints and Banking in Transition Economies, Journal of Comparative Economics, 26, s. 18-40.
 2. Clarke T., Pitelis C. (ed.), 1993: The Political Economy of Privatisation. Wydaw. Routledge, London.
 3. CRESCENZI R., 2004: EU Agricultural Policy and the regional differentiation of agriculture in Poland. Paper for the International Conference "Europe at the margins: EU regional Policy, peripherality and rurality", 15-16 April 2004, Angers, France.
 4. FRYDMAN R., GRAY CH.W., HESSEL M., RAPACZYNSKI A., 2000: The Limits of Discipline: Ownership and Hard Budget Constraints in the Transition Economies, C.V. Starr Center for Applied Economics working paper, NYU, New York.
 5. GILLIS M., 1980: The Role of State Enterprises in Economic Development. Social Research, Vol. 47, No. 2, s. 248-289.
 6. HARDT Ł., 2004: Nowa polityka rolna w poszerzonej Unii Europejskiej. Raport Instytutu Sobieskiego, Warszawa.
 7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U z dnia 16 lipca 1997 r.), art. 23.
 8. KORNAI J., 2000: Ten Years after 'The Road to a Free Economy: The Author's Self Evaluation, Working paper, Harvard University, Cambridge, MA.
 9. LEOPOLD A., ZIĘTARA W., 2004: Ranking po 10 latach. Nowe Życie Gospodarcze nr 20. Dodatek „Lista 300 najlepszych gospodarstw rolnych w 2003 r.", s. 3-4.
 10. LERMAN Z., 2000: Status of Land Reform and Farm Restructuring in Central and Eastern Europe: A Regional Overview. World Bank Technical Paper No. 465, Europe and Central Asia Environmentally and Socially Sustainable Development Series: Structural Change in the Farming Sectors in Central and Eastern Europe Lessons for EU-Accession (Ed. Csaba C., Lerman Z.), Second World Bank/FAO Workshop, June 27-29, 1999, s. 3-21.
 11. LISAK M., 2000: Bogactwo bez grzechu. Magisterium Kościoła na temat własności, W drodze nr 5 (321).
 12. MICHNA W., 2002: Dyskusja. [w:] Przekształcenia własnościowe w rolnictwie - 10 lat doświadczeń. Materiały konferencyjne, Wydaw. SGGW, s. 40-41.
 13. MILLWARD R., 1988: Measured Sources of Inefficiency in the Performance of Private and Public Enterprises in LDCs [w:] Cook P. Kirkpatrick C. (eds.): Privatization in Less Developed Countries, Brighton: Wheatsheaf.
 14. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA, 2003: Ocena przebiegu prywatyzacji majątku skarbu państwa w 2002 roku, Warszawa 2003.
 15. Prywatyzacja gruntów Zasobu WRSP w ujęciu regionalnym. ANR, Warszawa 2005.
 16. SAPPINGTON D., STIGLITZ J., 1987: Privatization, Information, and Incentives, Journal of Policy Analysis and Management, No 6, s. 567-582.
 17. SIEWIERSKI Z., 2004: Przekształcenia strukturalne powiodły się. Nowe Życie Gospodarcze nr 20. Dodatek „Lista 300 najlepszych gospodarstw rolnych w 2003 r.", s. 2.
 18. RUNOWSKI H., ZIĘTARA W., 2002: Stan dotychczasowy i rekomendacja na przyszłość w procesie przekształceń własnościowych. [w:] Przekształcenia własnościowe w rolnictwie - 1O lat doświadczeń. Materiały konferencyjne, Wydaw. SGGW, s. 43-70.
 19. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 o kształtowaniu ustroju rolnego, Dz.U. 2003 Nr 64, poz. 592.
 20. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Dz.U. 1991 Nr 107, poz. 464.
 21. W Unii Europejskiej nie lubią latyfundystów. Boss Rolnictwo nr 21, 22.05.2004.