Rola Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie bezpieczeństwa i stabilności sektora bankowego w Polsce

Tomasz Siudek
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Siudek, Tomasz; ORCID: 0000-0001-8400-5631 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Rola Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie bezpieczeństwa i stabilności sektora bankowego w Polsce
The Bank Guarantee Fund's Role in Ensuring the Security and Stability of the Banking Sector in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2005, vol., nr 55, s. 31-43

Abstract

In the 1995-2002 period, the Bank Guarantee Fund ensured safety of deposits held by customers at banks, up to the zloty equivalent of euro 22,250 in the case of banks' bankruptcy. Moreover, the Bank Guarantee Fund was providing financial assistance to banks for their restructuring and consolidation. Due to this help, the number of bank branches and customer service offices remained at a stable level, the reduction in employment was haltered, quality of bank services was increased and banks operational performance was improved.

Cytowania

  1. BUGAJNY T., 2002: System oceny ryzyka związanego z pożyczkami udzielonymi bankom przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wykorzystywany do celów monitorowania. Bezpieczny Bank 4(19).
  2. JARZĘBSKI M., ZARACHOWICZ H., 2004: Pomoc Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ze środków Funduszu Restrukturyzacji Banków Spółdzielczych. Bezpieczny Bank 1(22).
  3. RAK R., 2001: Nowy Fundusz Pomocowy BFG dla banków spółdzielczych. Bezpieczny Bank 1/2(12/13).
  4. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131.