Wpływ wielkości kapitału banku na współczynnik wypłacalności

Monika Gładysz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Gładysz, Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Wpływ wielkości kapitału banku na współczynnik wypłacalności
The Impact of the Amount of Bank's Capital on the Solvency Ratio
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2005, vol., nr 55, s. 45-55

Abstract

In the paper connections between bank's capital and solvency ratio were analyzed. Level of solvency ratio and capital in Polish banking sector and banks participating in Warsaw Stock Exchange were compared. It has been stated that the smaller the bank was the higher or more varying buffer capital was.

Cytowania

  1. BIEŃ W„ SOKÓŁ H.: Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego, Difin, Warszawa 2000.
  2. Encyklopedia banków, „Bank. Miesięcznik Finansowy" nr 6/2002.
  3. LINDQUIST K.: Banks' buffer capital: How important is risk?, Norges Bank, Oslo 2003.
  4. Raport o stabilności systemu finansowego - czerwiec 2001 - grudzień 2002, NBP, Warszawa 2003.
  5. RICHARDSON J.: STEPHENSON M„ Some aspects of regulatory capital, FSA Occasional Paper, Londyn 2000.
  6. Sytuacja finansowa banków w 2001 r. Synteza, GINB, Warszawa 2002.
  7. Sytuacja finansowa banków w 2003 r. Synteza, GINB, Warszawa 2004.
  8. Sytuacja finansowa banków w I półroczu 2004 r. Synteza, GINB, Warszawa 2004.
  9. ZALESKA M.: Wpływ wybranych regulacji zewnętrznych na działalność polskich banków, Monografie i Opracowania SGH, Warszawa 1999.