Marketing internetowy w British American Tobacco Polska

Wojciech Pizło

Pizło, Wojciech; ORCID: 0000-0002-5212-0990
Marketing internetowy w British American Tobacco Polska
Internet Marketing in British American Tobacco Polska
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 58, s. 135-146

Abstract

The paper presents the use of the Internet marketing actions in enterprise British American Tobacco Polska. In the paper the organization of virtual marketing in the ram of corporate mission and strategy and take development of Internet marketing was shown. In the end of paper the relationship between classical marketing and Internet marketing and using Internet marketing in the future was presented