Ubezpieczenia grupowe w systemie ubezpieczeń Społecznych (na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeń SIGNAL IDUNA Życie Polska S.A.)

Marian Podstawka, Daria Sługocka

Podstawka, Marian; ORCID: 0000-0002-3834-0743
Sługocka, Daria
Ubezpieczenia grupowe w systemie ubezpieczeń Społecznych (na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeń SIGNAL IDUNA Życie Polska S.A.)
Group Insurance in the Social Insurance System (on the Basis of the Insurance Company SIGNAL IDUNA Live Poland)
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 58, s. 55-61

Abstract

In the paper results of the assessment of the activity of the Insurance Company SIGNAL IDUNA Live was presented. The research concern insured people. Assumed criteria are: age, sex and branch of employment. The analysis was preceded by short characteristic of the group insurance