Analiza współzależności kursów na polskim rynku walutowym

Jacek Bednarz, Stanisław Gędek

Bednarz, Jacek; ORCID: 0000-0002-9978-0371
Gędek, Stanisław
Analiza współzależności kursów na polskim rynku walutowym
The currency rates interdependence on the polish currency market
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 60, s. 15-23

Słowa kluczowe

kursy walutowe euro dolar amerykański złoty model VAR

Key words

currency exchange rates Euro US Dollar Polish Zloty VAR model

Streszczenie

Wprowadzenie nowej jednostki monetarnej euro na znacznym obszarze Unii Europejskiej może powodować, że kursy walut tych krajów europejskich, których waluty narodowe nie zostały zastąpione przez euro, mogą być uzależnione kursu EUR/USD. Analiza przeprowadzona w niniejszej pracy, przy pomocy modelu VAR, wykazała, iż taka sytuacja w znacznym stopniu dotyczy złotego.

Abstract

In the era of increasing global economic interdependence, the transmission of movements in international financial markets constitutes a significant issue for economic policy, especially in transient periods when the markets are heavily agitated. The literature on the transmission of movements between financial markets has focused the possible impact of Euro as a new world currency. The VAR model with current and lagged currency data was employed to investigate the exchange rate dependence between the Polish Zloty and two of the world major currencies, i.e. US Dollar and Euro. The analysis has shown that the EURO/UESD exchange rate determines to a large extend the Polish Zloty exchange rate to USD. This suggests that Polish Zloty is in informal monetary union with euro