Narzędzia informatyczne w działaniach wspierających rozwój obszarów wiejskich prowadzonych przez Biuro Programów Wiejskich, Funduszu Współpracy

Agnieszka Kieres

Kieres, Agnieszka
Narzędzia informatyczne w działaniach wspierających rozwój obszarów wiejskich prowadzonych przez Biuro Programów Wiejskich, Funduszu Współpracy
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 60, s. 151-158

Słowa kluczowe

Baza Agrinpol baza Agro-Info strona www.agro-info.org.pl granty ośrodki informacji

Key words

database of Agripol Agro-info webpage: www.agro-info.org.pl

Streszczenie

Wraz przystąpieniem Polski do Wspólnot Europejskich zwiększyło się zapotrzebowanie na informację. Obszary wiejskie stają przed szczególną szansą i wyzwaniem, co tym bardziej nakłada obowiązki informacyjne na instytucje związane z rozwojem wsi. Artykuł przedstawia narzędzia informatyczne wspierające działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich prowadzone przez Biuro Programów Wiejskich, Fundacji Fundusz Współpracy, takie jak baza danych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Agrinpol, baza działań wspierających obszary wiejskie Agroinfo czy projekt grantów na szkolenia metodą e-learnigową

Abstract

Polish accession to the EU caused an increase need for information. Rural areas in particular face a difficult challenge and a great opportunity. Therefore joining the EU gives even bigger role to institutions supporting rural development to provide accurate information. The article describes the information technology tools that aid the development of rural areas implemented by Bureau for Rural Programmes of Cooperation Found Foundation, such as Agrinpol database of farmers’ enterprises, the Agro-Info database of projects supporting rural areas, or a grant competition supporting the e-learning based training