Klasyfikacja obiektów oparta na dwóch wzorcach

Agata Binderman

Binderman, Agata
Klasyfikacja obiektów oparta na dwóch wzorcach
On a classification of objects basing on two models
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 60, s. 25-34

Słowa kluczowe

mierniki syntetyczne metryka funkcja użyteczności wzorzec normalizacja klasyfikacja

Key words

synthetic measures metrics utility function model normalization classification.

Streszczenie

W pracy, podano sposób porządkowania obiektów (wierszy) w macierzy danych na podstawie dwóch wzorców. Proponowana metoda, do budowy syntetycznego miernika generującego porządek w zbiorze obiektów, wykorzystuje zarówno pojęcie wzorca, jak i funkcji użyteczności. Podane w pracy postacie funkcji użyteczności mają tą własność, że dwa obiekty, które są jednakowo odległe względem metryki Euklidesa od obiektu maksymalnego oraz obiektu minimalnego, mają tą samą użyteczność. W pracy zamieszczony został przykład, który pokazuje, że obiekt uznany za najgorszy według jednego wzorca może być najlepszy według drugiego wzorca

Abstract

In the present paper, a manner of classification of objects which is based on two model objects is given. The applied method uses comparative multidimensional analysis and conception of models, normalization, preference relations and utility functions as the preference indicators. The given utility functions have such property that two considered objects have an identical utility if their distances from two different fixed model objects are equal